Békés VilágForradalom a Valódi Demokráciáért!

TéMAJAVASLATOK

VITAINDÍTÓ TÉMAJAVASLATOK!

(hamarosan több online fórumon is!)

Békés Világforradalom a Valódi Demokráciáért Most!

2011. október 15.

Az egész világon milliók vitatják meg társadalmaink valódi kérdéseit!

Széles társadalmi megvitatásra javasolt témák:

1. Kereteket a valódi demokráciához! A négyévente megválasztott és számon alig kérhető politikusok alkotta képviseleti demokrácia alkalmatlan a társadalom tagjainak valódi képviseletére. Ráadásul mára Magyarországon jóformán megszűntek a társadalmi egyeztetés, a szociális párbeszéd intézményei.

Változásra van szükség: A képviseleti helyett elmozdulást a részvételi demokrácia felé! A pénz uralta érdekérvényesítés és a pártok érdekharca helyett széles társadalmi érdekegyeztetést! Az elektronikus népszavazások, az állampolgári tanácsok lehetőségét és hasonló, másutt létező megoldásokat is vitassuk meg!

Hogy tovább jussunk a valódi demokrácia felé vezető úton, a demokrácia kis köreit kell elindítanunk. Beszélgessünk! Szomszédainkkal, munkatársainkkal, az egy környéken lakókkal, a hasonló helyzetben lévőkkel és az egészen más problémákat átélőkkel! Építsük ki azokat a kapcsolatokat a társadalom többi tagjával, amelyek mára szétfoszlottak, elfeslettek. És beszélgessünk arról, milyen világot akarunk, és mit kell mindezért megváltoztatnunk!

2. Az állam szerepéről. Vitassuk meg, mik a kötelezettségei a Parlamentnek, a kormánynak, az önkormányzatoknak! Mit várunk a közszolgáltatásoktól? Milyen iskola segít valódi demokráciát és élhető világot kialakítanunk? Milyen szolgáltatásokat és ellátásokat kell biztosítani, és ezért mit kell tennünk? Hogyan fogadható el ez az emberek számára? Mit nyújtson az állam, és mi egyéni felelősségünk? Hogyan ellenőrizzük az államot ezekben a kérdésekben?

A költségvetési egyensúlyt ne a megszorítások, hanem az állam átgondoltabb működése, a gazdaság valódi fejlesztése és a tehetősek arányos adóztatása biztosítsa! Az állami költségvetés és a társadalmi-gazdasági egyensúly legfontosabb feltételei: a bevételnövelés, a munkahelyteremtés, a feketegazdaság visszaszorítása, a transznacionális vállalatoknak a magyar cégekhez hasonló szintű adóztatása és a hazai helyi gazdaság megerősödése.

Az államadósság terheit csökkenteni kell és lehet nemzetközi tárgyalásos úton! A kormányzat a problémák megoldásán küzdjön, és ne a mást gondolókkal szemben harcoljon!

Változásra van szükség: Valódi beleszólást követelünk a közszolgáltatások működésébe is! A humán közszolgáltatások (egészségügyi szolgáltatások, oktatás, gyerekek ellátása, művelődési lehetőségek, stb.) legyenek elérhetőek!

Valódi fellépést a korrupció ellen, civil kontrollt és szigorú büntetést, a vezető pozíciókhoz fűződő jövedelmi előnyök megszüntetését! A politikai és gazdasági érdekek összefonódásának feltárását és megszüntetését!

Küzdünk a dogozók önvédelmének különböző formáiért, a szervezkedési szabadságáért a munkahelyeken, a kollektív szerződések kötelezővé tételéért, az állami és nem állami vállalatok vezetésében dolgozói képviseletért, kötelező ágazati kollektív szerződések rendszeréért!

A politikai szereplők egymással való küzdelem helyett felelősen, érdemben dolgozzanak együtt!

3. Alapvető emberi és szociális jogaink biztosítását!  Elfogadhatatlan számunkra, hogy nő a nyomor, a szegénység mára a társadalmunk többsége számára megélt valósággá vált! Elfogadhatatlan a szegények bűnbakká tétele és egy igen szűk, egytizednyi, egyébként is jó helyzetű réteg támogatása a társadalom döntő többségének rovására! Megengedhetetlen, hogy vannak egyenlők és egyenlőbbek! A lelkiismereti, vallási, politikai és valamennyi emberi jog védelmére van szükség!

Változásra van szükség: Vitassuk meg, mit jelent ma a szegénység Magyarországon, mik a valódi okok és hogyan biztosítható az emberek létbiztonsága? Mire van szükség a kiegyensúlyozott élethez? Mik a problémák ma a munkalehetőségek terén, akár hiányuk, akár a dolgozók védtelensége miatt? Mire van szüksége annak, akinek lehet, és mire annak, akinek éppen nincsen lehetősége dolgozni?

Gondoljuk meg, hogyan valósíthatóak meg azok az elképzelések, amelyek javítanak a társadalom valamennyi tagjának életfeltételein és közérzetén!

Garantált társadalmi minimumjövedelmet, azaz a megélhetéshez szükséges minimális jövedelem és a lakhatás biztonságát mindenkinek! Értelmes és méltó munkalehetőségeket! A szerzett társadalmi és munkavállalói jogaink alkotmányos védelmét! Progresszív közteherviselést, akár egykulcsos SZJA-t, de a kevesebbet keresők védelmével, úgy, ahogyan más országokban is működik!

4. Kerüljön a helyére a gazdaság! Elfogadhatatlan, hogy a piaci szereplők szempontjai felette álljanak a társadalom tagjai és a környezet érdekeinek. Az emberek jobb élete a közös cél, és ezt nem érhetjük el megszorításokkal! A gazdaság eszköz, nem cél!

Integrált szemléletet! Társadalmilag hasznos és hatékony lehet a kis nyereségű, sőt veszteséges vállalati termelés, ha a gazdasági élet és a környezet egyéb területén nagyobb megtakarítást eredményez, illetve nem okoz károkat. Ma a gazdaság és a politika számára a társadalmi és környezeti károk nem számítanak, ezért torz, amit hatékonyságról, jövedelmezőségről állítanak! A gazdasági növekedés mutatója (GDP) nem mutatja a társadalom jobbá válását és nem jelzi a környezetpusztítást! Nem fogadunk el ilyen érveket!

Hazánkban az egyoldalúan a külföldi tőkére alapozott gazdaságpolitika csődöt mondott. A hazai, kiemelten a társadalmilag felelős és környezettudatos vállalkozásokat segíteni kell!

Változásra van szükség: Mik a valódi céljaink, és hogyan működhet egy olyan gazdaság, amelyik valóban ezt szolgálja? Beszéljünk a hazai vállalkozások helyzetéről! Beszélgessünk arról, milyen munkahelyeket akarunk, hogyan lehet és kell összeilleszteni a munkáltatók és a munkavállalók érdekeit? Vissza kell állítani a társadalmi egyeztetések nemrég felszámolt tereit itt is! Mit várunk e téren a Parlamenttől és a kormányzattól?

Elkötelezettek vagyunk a szociális és szolidáris gazdaság, a felelős társadalmi vállalkozások iránt!

Támogatjuk a kölcsönös segítségnyújtásra épülő öntevékeny szövetkezeti tulajdonformák, köztük a szociális szövetkezetek létrejöttét a mezőgazdaságban és az egyéb ágazatokban is. A csődbe került vállalatokat – ha akarják – a dolgozók vehessék saját tulajdonukba! A gazdaság többi szektorában, különösen a közszolgáltatásokban, a társadalmi ellenőrzés megerősítését követeljük!

Gondolkozzunk, és ha kell, lépjünk fel együtt a szakszervezetekkel közös jogainkért! A szakszervezetek kapjanak valódi jogosultságokat, érdemi beleszólási lehetőségeket, és kapják vissza megnyirbált jogaikat!!

5. Fenntartható működést, a környezeti értékek megbecsülését! Elfogadhatatlan, ahogyan a valamennyiünk létezését biztosító környezeti értékeket semmibe veszik a gazdasági és a velük összefonódott politikai szereplők, sőt a társadalom nagy része. Fenntartható világot akarunk!

Változásra van szükség: Mezőgazdaságunkban újra alakuljanak termelő-, feldolgozó és értékesítő szövetkezetek! Ez esélyt ad helyi munkalehetőségekre, a vidéki munkanélküliség mérséklésére, és a környezeti terhek mérséklésére. Helyi termelés, helyi gazdálkodás, helyi piac, minél teljesebb önellátás elterjesztését!

Hazánk egyik legfőbb kincse a víz! A Homokhátság elsivatagosodása már valóság! Változásokra, állami támogatásokra és programokra van szükség a vízgazdálkodás, a megújuló és lehetőség szerint újratermelődő energiaforrások (szél, nap, víz, földhő) tömeges alkalmazása terén! A környezettudatos és energiatakarékos életmódot szolgáló fejlesztések elterjesztését elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, jelentős állami támogatással. A közlekedésben a közösségi közlekedést, azon belül a kötöttpályás és vízi szállítást kell előnyben részesíteni. Minden támogatást meg kell adni a környezetkímélő technológiáknak, az újrahasznosításnak és újrahasználatnak, a felesleges fogyasztás (pl. integrált, javíthatatlan alkatrészek használata, pazarló környezetterhelő luxusfogyasztás) visszafogásának.

A környezettudatosság a jövőt védi, de mai életünk minőségét is javítja. Változtatnunk kell fogyasztási szokásainkon! Szükség van erre, ha szebb és jobb életet akarunk, nem kedvezőbb gazdasági mutatókat!

Gondolkodjunk együtt ezeken és további hasonló kérdéseken!

Vitatkozzunk, és találjuk meg a közös megoldásainkat!

Csatlakozz hozzánk a városok terein és a Facebookon is!

Budapest, 2011. október 15. 15. óra, Erzsébet tér és Gödör

http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=260658203949673

Reklámok

35 hozzászólás

 1. A képviseleti demokráciának vannak elemei, amik megvannak. Lehet népszavazást kezdeményezni. De hát erről jobb nem beszélni, amióta megvolt a “szociális” népszavazás… Tandíj nincs… csak drága egyyetemek, ahova ezért pont a szegények nem jutnak be… Azért ahhoz, hogy a képviseleti demokrácia működjön, kicsit több minden kell, nem?

  október 1, 2011 - 3:15 du.

 2. Velenczei Ági

  A demokrácia kis köreinek megszervezését nagyon fontosnak tartom. A szervezés módját, technikáit is ki kéne találni, Erről is beszélgessünk!

  október 2, 2011 - 12:35 du.

  • Sok ötlet, sok terv, sok-sok beszélgetés. Technika és mód. Minden megvan ahhoz, hogy elkezdjünk legurulni a lejtőn, csupán szervezés szükségeltetik.

   március 8, 2012 - 5:09 du.

 3. Velenczei Ági

  A munkáltatók és a munkavállalók érdekeinek egyeztetésében az állam (és ennek képviseletében a mindenkori kormány) szerepét és felelősségét is tegyük témává!

  október 2, 2011 - 12:38 du.

 4. A demokráciához:

  A körülöttem lévő barátaimmal együtt nekem a demokráciafelfogásom a következő:

  Az államszocializmus bukásának egyik oka az volt, hogy a termelés és a politikai élet bürokratikus rányitása elszakadt a társadalomtól, fölébe kerekedett, elnyomta a dolgozó emberek, a munkásság önálló kezdeményezéseit, nem adott szabad teret a termelési és társadalmi-politikai önszerveződésnek. Kizárta ugyan sokáig a magántulajdont, de nem társadalmi, nem köztulajdonná, hanem bürokratikus állami tulajdonná alakította át. A magát demokratikusnak hirdető diktatórikus rendszer azonban a bukását előidéző korlátok mellett – a bürokratikus privilégiumok ellenére – alkotmányosan biztosította a teljes foglalkoztatottságot, a munkához való jogot, az ingyenes egészségügyet és oktatást.

  Ezzel szemben a polgári demokrácia politikai jogot ad mindenkinek származástól függetlenül. Ám a szabadságot – azt is csak torz formában – tisztán a jogi-politikai szférára korlátozza, kizárja a közösségi, nem a tőkés profitszerzésre alapuló társadalomszerveződés lehetőségét. A polgári rendszer kritikátlan védelmezői úgy tesznek, mintha a magántulajdonra épülő polgári demokrácia a diktatúra ellentéte lenne és mindaz, ami nem felel meg a polgári demokráciának, a nyugati nagyhatalmak politikai berendezkedésének, az feltétlenül diktatúra.

  A polgári demokráciában a piac diktátuma érvényesül. A profit csak akkor válik valósággá, ha a piacon megveszik a termékeket. Ezért vásárolni kell, és ezt a tőke agymosással el is éri. (Az agymosást is megvásároljuk.) Azt eszel, iszol, nézel, hordasz, amit a vállalkozások a te megkérdezésed nélkül, vagy akár magasan képzett tudósok, művészek, pedagógusok csoportjának megkérdezése nélkül gyártanak, kínálnak és belereklámoznak a fejedbe. Lyukas zsemlét, mérgezett paprikát, vizezett hús, évente cserélendő telefont, kétévente cserélendő hűtőt, háromévente cserélendő autót, pletykalapokat, Győzike show-t, 42 TV-csatornát, szépítő csodaszereket, áltudományos könyveket, önismereti tréninget, „olcsó” hitelt, bonyolult kérdésekre egyszerű válaszokat, négyévenként hazugságkampányt, stb. És ha becsaptak, mehetsz a bíróságra… De hogy mindezt megtedd, el kell adnod magadat, munkaerődet valakinek (a tőketulajdonosnak), aki megmondja mit, mikor, hogyan csinálj. Látszólag szabadon döntesz, de valójában csak akkor élsz, ha azt adsz el és azt veszel, amit így vagy úgy diktálnak neked. Ez a piac „demokráciája”: az egyéni nyerészkedés diktatúrája az emberi szükségletek felett.

  A polgári demokráciában, nemcsak a magyarországi félperifériás kapitalizmus fasizmussal terhes „demokráciájában”, a szabadság csak a megvásárolhatóság szabadságát jelenti.

  A polgári demokrácia, amely a szabadságnak a magántulajdon és a magánszerzés szabadságát tekinti, kirekeszti a profitszerzésből mindazokat, akik tőkével nem rendelkeznek, bár elvben jogilag bárkinek joga van a profitszerzésre. A polgári demokrácia ily módon a vagyonnal, tőkével, privilégiumokkal nem rendelkezők számára nem más, mint a gazdasági, szellemi és szociális elnyomás, kizsákmányolás, kulturális megfosztás, az üzleti kultúra elbutító mechanizmusainak újratermelése, a szabad idő piacosítása, ahol az önálló gondolkodás, a társadalmi önszerveződés, vagyis a tőkétől és az államtól független autonóm élet és életmód megvalósítása lehetetlenné válik. A polgári demokrácia végső soron mindenkit – persze nem azonos fokon és feltételekkel – a tőke megszemélyesítőjévé tesz: kit bankárként havi milliós fizetésekkel, kit reklámemberként fillérekért.

  A mi demokráciánk eszményeink szerint a közvetlen demokrácia, amely azt jelenti, hogy az érintettek maguk döntenek az őket érintő kérdésekben. Rövidebb távon pedig egy olyan képviseleti rendszer amiben az egyének, a termelői és lakóhelyi közösségek saját képviselőiket saját maguk közül választhatják meg, és ha azok nem felelnek meg választóik igényeinek, választóik visszahívhatják őket. A mi demokráciánk a szó igazi értelmében népi demokrácia, amennyiben a demokrácia már nem a politikai elit különböző csoportjainak a politikai hatalomért, a koncért való versengése, hanem az emberből, az egyénből és közösségeikből kiinduló, alulról szerveződő hatalmi mechanizmus. Tehát nemcsak jogi-politikai demokráciáról van szó, mint a polgári demokráciában, és nem is az államszocializmus felülről szervezett „szocialista demokráciájáról”, hanem olyan demokráciáról, amely egyszerre kiterjed a gazdaság, a szociális viszonyok és a politika világára is.

  Azt is tudjuk, hogy ez a demokrácia a mai Magyarországon és Európában a létező politikai és osztályerőviszonyok keretei között nincsen még napirenden. Ezért éppen a félperifériás kapitalizmus legsajátabb termékével, a fasizmussal, a szélsőjobboldallal szemben tiszteletben tartjuk és megvédjük a polgári demokrácia (szólásszabadság, gyülekezési szabadság stb.) vívmányait. Tudjuk ugyanis, hogy egy olyan országban, mint Magyarország, vagy az egész kelet-európai régió, amelyben történelmi okok következtében nincsen demokratikus burzsoázia, a polgári demokrácia előrelépés a parlamenti elitizmus, a tekintélyelvű kormányzás, a parlamentáris diktatúra elemeivel szemben. A mi régiónkban a szabadság és demokrácia zászlaja alatt legálisan menetelnek az újfasiszta politikai csoportosulások és pártok. Az új fasizmust a hazai és külföldi tőkés csoportok és egyének, a helyi hatalmak tisztségviselői finanszírozzák. A mi demokráciánk arra a civil kurázsira épül, amely szembeszáll mindenfajta elnyomással, kirekesztéssel, amely megvédi a kisebbségek jogait, a nők jogait, az elesettek jogait, a társadalom azon jogát, hogy a profittermelés környezetromboló és kizsákmányoló jellegével szemben megszervezze magát. A mi demokrácia-felfogásunk a társadalom óriási, nem privilegizált többségének érdekében áll.

  A kérdés az, mikor és mennyiben ismerik fel a társadalom tagjai saját érdekeiket.

  október 2, 2011 - 7:40 du.

  • Kezdeném a választ a végéről. A társadalom tagjai már régen felismerték azt, hogy problémák vannak, és nem fognak jól járni a további bekövetkező események kapcsán. Hogy menyiben ismerik fel, hogy milyen mélységig jutnak el a felismerésben, az meg a tájékoztatás (na nem nemzeti kapcsán, hanem egyéb csatornákon keresztül) úgy gondolom elkezdődött. A mi demokrácia felfogásunk is lényegében a hozzászóláson alapszik melyet az előttem szóló ecsetelt. Ezzel megint nincs probléma. Végül is lehetne írnom azt, hogy majdnem minden egybe van, “csak” egy dolog hiányzik. Még pedig az eszközök, hogy rálehessen kényszeríteni a társadalom vezetőit arra, hogy odafigyeljenek arra, hogy mit hangoztat az a tehetetlen többség akinek még nincs vezetője. A másik, hogy olyan helyzetet teremteni, ami miatt veszélybe kerül a hatalmuk, vagyonuk és végső esetben (amit normális ember nem kíván) a biztonságuk.Az már egy értelmű a nemzet számára, hogy a kormánnyal egyeztetés és párbeszéd nem más ,mint süketek párbeszéde. Az is világos (az internet csavargásaimból)hogy ennél a békés tüntetésnél és akarat nyilvánításnál jobb megoldás nincs és nem is lenne ajánlatos indokot szolgáltatni a hatalomnak, hogy rendcsinálás címén beavatkozzon. Ugyan is ha ezt megteheti az arra lenne jó, hogy továbbra is megossza ebben az országban az embereket.Említette a szerző, hogy nem megoldás a szélső jobb oldali erők és a fasizmus. Igen erre én megkérdezném csendesen, hogy önök és akik megtudták szervezni ezt a frappáns demonstrációt eddig ,hol voltak? Miért kellett megvárni, hogy ezek a szélsőséges erők meg születhessenek? Én azért óvatosabban fogalmazok velük kapcsolatban (mármint szélsőséges erők) A szerző is harsányan dobálódzik itt a jelzőkkel, és nagy baj lenne azt írnia, hogy radikális megoldást követelő erők? Volt , vagy hagytak más lehetőséget az elnyomottak számára, azok a hazug intézkedések és ígéretek, melyek a mai napig jellemző kormányunkra. És nagyon pici betűkkel és halkan, ez nem lehet egy halk politikai uszítás? Gondolják végig. Ha nem akkor ez a megjegyzés mit keres itt?

   október 27, 2011 - 7:02 du.

  • Ha nem haragszik én most közérthetőbbre lefordítom, ami bonyolultnak hangzik. Az állam szocializmus bukásának fő oka, hogy kiengedte a kezéből az irányítást és hagyta, hogy a mai polgári liberális elemek ezt kihasználják és elkezdjék a mai hazaárulás megszervezését. Az állam demokráciájával nem az volt a baj, hogy diktatórikus lett volna, hanem az, hogy nem tudta megvédeni az addig elért demokratikus vívmányait. Ezzel a diktatúrával is az a baj, hogy nincs lekonkretizálva az, hogy nincs az a demokrácia mely meg tudná védeni magát diktatórikus módszerek nélkül. A diktatúrából is lehet épp olyan gumi szöveget csinálni, mint a demokráciából. Szerintem az a mérvadó, hogy országon belül az anyagi javak elosztása, ami a termelés függvénye mint tudjuk, mennyi jut vissza a megtermelőnek. Legyünk őszinték, minden hülyét , tudatlant, hozzá nem értőt be protezsált a párt berkeiben, hogy aztán a gazdasági élet és a kormányzás hierarhiájába be építse. Ezzel le gyengítette saját magát, mint az állam irányítóját. Esélyt adott a gazdasági élet ki ütésére a hozzá nem értők (vagy szándékosan lepaktáló elemeknek.) Ez már a 80-as években elkezdődött és tíz év alatt át is játszotta a vad kapitalizmus kezébe. Ez volt a bukás oka. Ragyogóan nyomon követhető, csak a mostani politikai kompánia őseit és származását kell vissza nézni, és a napnál is világosabbá válik, ki honnan jött és ki révén került ma hatalomba.

   november 7, 2011 - 7:20 du.

 5. A kapitalizmus válságáról is beszélnünk kell!

  A 2008-ban kirobbant világgazdasági válság élesen világított rá a tőkés termelési mód alapvető rendszerhibáira. A világ országainak vezetői az adófizetők pénzéből, a dolgozók munkájából újabb szeletet elvéve nyújtottak gyorssegélyt a tőkéseknek és a tőkének. Csakhogy már alig maradt, amiből még elvehetnének: nyilvánvalóvá vált, hogy ez a rendszer csak milliárdok nyomora, és környezetünknek az eddigieknél is nagyobb kirablása árán tartható fenn.

  A világ az emberi tudás fejlődése következtében összezsugorodott. Ma már nem lehet nemzeti keretekben gondolkodni, nem lehet a globális bajokra lokális megoldásokat találni. Ezért mozgalmunk összefogást akar a rokon európai kezdeményezésekkel és szervezetekkel, egy új szociális és zöld társadalom felépítése érdekében, a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elvet követve.

  A kibontakozó helyzet egyre több embert döbbentett rá, hogy ebből a társadalmi csapdából csak új közösségi kezdeményezések vezethetnek békés úton egy emberibb jövő, egy igazságosabb társadalom felé.

  október 3, 2011 - 6:34 de.

  • Kedves Mátyás! Én vitába szállok veled. Most vagy szándékosan írsz kétes dolgokat, vagy tényleg így érzed, ahogy írod nem tudom, legyen a te dolgod. Szó nincs itt semilyen, főleg gazdasági világ válságról. A túl termelésből adódó árufelhalmozódás miatti kereskedelem befagyása, az igen, (1920- as évek) A mi időnkben egy globális hatalomra törő multi-multi társaság tetteinek következménye, mégpedig szándékos pénz ügyi vonalon történő gyarmatosítás. Káosz teremtés a kormányok hatalmának megtörése érdekében pénzügyi manipulációs eszközökkel. A jelenleg regnáló kormányok behódoltatása folyik, mégpedig a pénz áramoltatásának eszközeivel, jól megtervezett és folyamatában ma is zajló koreográfiával. A pénzel (vagy is annak hiányával) kényszer helyzetbe hozni a kormányokat, bank rendszereken keresztül, úgy, hogy a kormányok kénytelenek kiadni a kezükből a pénz elő állításának jogát. Innentől kezdve már nem dönthetnek arról, hogy az országaik melyik gazdasági ágát fejlesszék, építsék. Arról majd döntenek a bankok hitel formájában. A kormányoknak még abba sincs beleszólási joguk, hogy mennyi kamatra mennyi pénzt vehetnek fel. Az államok eladósításának alapvető technikája a bankok részéről. (EURÓ-bank, IMFF-nemzetközi bank, FEDERÁLAmerikai bank) Ez a háború már a második világháború előtt, valamikor az 1800-as évek végén kezdődött. Hidd el már a kialakuló káoszra is meg van a megoldás, de az csak azzal végződhet, hogy a világ uralom ennek a 10-főböl álló családnak a kezébe összpontosuljon. Annak meg örülhetünk, ha a káosz keltése nem torkollik egy világháború kirobbantásába. Az esélye ennek egyre nő, abban az esetben ha a pénz ügyi manipulációk nem érik el céljukat. Szemetebbek a világ legveszélyesebb vírusánál.

   november 7, 2011 - 7:59 du.

 6. Az állam szerepéről:

  A társadalmilag ellenőrzött államnak kulcsfontosságú szerepet kell játszani a jövőt meghatározó 5 területen: az oktatásban és kutatás-fejlesztésben, az egészségügyben, az infrastruktúrafejlesztésben és a környezetgazdálkodásban. E területeken kiemelkedően fontos a társadalmilag ellenőrzött államnak a köz érdekeit figyelembe vevő stratégiaalkotó, szakpolitikai orientáló, valamint finanszírozási képessége. Ezeknek a területeknek a finanszírozását abszolút értékben is növelni kell, s relatív arányukat is meg kell emelni a költségvetésben. Ezek a területek egyszerre szolgálják az igazságosabb és fenntartható társadalom kiépítését és egyben a nemzetközi mezőnyben való helytállást, a válságból való kilábalást, a válságot előidéző okok visszaszorítását is.

  október 3, 2011 - 6:43 de.

  • Meg látásom az, hogy ez az állam még nem függetleníti magát valamilyen módon a nemzetközi tőkétől, és a jelenlegi elszámolási módszerektől, addig a fenekét nem tudja kitörölni nem hogy feltételeknek meg feleltessük. Mit is várunk egy olyan kormánytól, mely vagy szándékosan, vagy nem tudásból a nemzetközi vizeken sodródik kormány lapát nélkül és nem normális kapitánnyal? Talán egyes államok példáján tanulva(de nem Amerika, meg Norvégia) bevezetni a kettős pénzgazdálkodást(Svájc, és egyéb pénz vissza osztási technikákat) Hát azért a nemzetközi mezőnyben való helyt állást nem ártana át gondolni. Legalább is meggondolni a hamis kártyásokkal való egyezkedést. Az Európai unióval sem az a baj, hogy nemzetközi egyezmények alapján működne, hanem az, hogy a pénz gazdálkodása és egyezményei nem egészen korrektek (talán ott is munkálkodik a globális hatalom tőkéje, amit képtelen kivédeni.) Szóval nem igen beszélhetünk korrekt verseny helyzetről egy pénz ügyileg megbénított és gazdaságilag lerombolt ország helyzetében ,mint a miénk. A fent leírtak a válság igazi okai és nem az egyéb bemagyarázott, média által sugalt okok.

   november 7, 2011 - 9:23 du.

 7. A 4.ponthoz (gazdaság – integrált szemlélet)

  Az ország és a régió lakosainak közvetlen és hosszú távú érdekeit csak a társadalom teljes erőforrásainak és a gazdálkodás teljes társadalmi költségeinek figyelembevételével lehet megoldani. Társadalmi értelemben nem hatékony az a termelés, amely extra költségeket okoz az egészségügyben, a szociálpolitikában, a környezet helyreállításában, vagy akár a lakosság (a munkaerő!) közérzetében, bármilyen magas profitot eredményez is egy (több) vállalat számára. Másfelől társadalmi értelemben hatékony lehet az a kis nyereségű, nullszaldós, sőt esetleg veszteséges vállalati termelés is, amely a társadalmi-gazdasági élet, a környezet egyéb területein kellő mértékű megtakarítást eredményez, illetve hasznot hoz.

  A társadalmi gazdálkodás egyes területei szorosan összefüggnek egymással. Jó példa erre a vízgazdálkodás, a közlekedés, a mezőgazdaság és a környezetgazdálkodás kapcsolata, amelyek megint tovább hatnak a munkaerőpiacra, az egészségügyre stb. A folyami és tengeri szállítás költség- és környezetkímélőbb. A Duna vízszintemelése segíthetné a folyami hajózás szerepének növelését, csökkenthetné a legszennyezőbb közlekedési forma, a közúti szállítás jelentőségét, miközben lehetővé tenné vízerőmű építését, ami tovább csökkenti a légszennyezést, illetve (tárolókapacitás létrehozásával) lehetővé teszi más, környezetkímélő, alternatív energiák maximális kihasználását. A Duna vízszintemelése a feltétele a Duna-Tisza csatorna megépítésének, amely a térség öntözésével megakadályozhatja az elsivatagosodást, és többszázezer embernek biztosíthat mezőgazdasági munkát – kényszerű kilakoltatásuk helyett. Mindez munkahelyeket teremt, növeli a munkaerőállomány teljesítmény-potenciálját és csökkenti az egészségkárosodást, ezzel bevételnövekedést és megtakarításokat eredményez a költségvetésben.

  Ilyen szemlélettel kell gazdaságfejlesztési koncepciónkat alakítani más összefüggésekben is.

  október 4, 2011 - 3:38 de.

 8. Az oktatásról is beszélnünk kellene, különösen most, amikor Hoffmann Rózsa a rendszer átalakításán ügyködik.

  Az elmúlt évtizedekben végzetesen lezüllött a magyar oktatás színvonala, és ez a nagyszámú, túlnyomóan érdemtelen magániskolának (és a bolognai rendszer bevezetésének) köszönhető. Ezt a szerkezeti változást az okozta, hogy a világgazdaság irányító centrumai az áruforgalom liberalizálását az utóbbi években kiterjesztették a szolgáltatásokra (GATS), többek közt az egészségügyre és az oktatásra is. A neoliberális gazdaságfilozófia szemforgató magatartását jellemzi, hogy úgy teremtette meg a versenyt a magánszférában, hogy ehhez az állam támogatását használta, és teszi ezt ma is (államilag finanszírozott helyek a magániskolákban).

  Az emberi tanulás legintenzívebb és legproduktívabb életkori szakasza a 0-8 éves korig tartó időszak. Ezért hazánk különösen súlyos társadalmi problémája, hogy a bölcsődei-óvodai férőhelyek visszaszorításával – amelyhez ráadásul a kisgyermekes anyák állami támogatásának szűkítése járult – a leghátrányosabb helyzetű kisgyermekek felzárkóztatása, így esélyegyenlősége szenved csorbát. Ma az oktatási rendszer nemhogy enyhítené a társadalmi egyenlőtlenségeket, hanem – sok iskolavezető, pedagógus, tantervkészítő, oktatáspolitikus nem csekély erőfeszítései dacára – maga szüli vagy sokszorozza meg a kezdeti lemaradást, ami idővel behozhatatlanul hátrányos helyzetbe taszítja a társadalom jelentős részét, tartósan vagy véglegesen szűkítve százezrek életlehetőségeit, megnehezítve, vagy egyenesen lehetetlenné téve kedvező elhelyezkedésüket a munka társadalmi szervezetében.

  Az alapfokú oktatás pedagógiai módszerei piaci árukká váltak. Minden tanár önálló oktatási programmal állhat elő, amik között a szülőknek kell dönteniük. Mivel azonban ők ezek megítélésre nem képesek, 6-7 éves gyermekükre bízzák a tanító néni kiválasztását. Ezen a talajon virágzik a diszlexia, diszkalkulia, hiperaktivitás megalapozatlan diagnózisa és túldimenzionálása, majd a fegyelmezési gondok, később a funkcionális analfabetizmus („az általános iskola befejezése után a diákok egyharmada funkcionális analfabéta marad” – OKM, 2008), a felsőoktatásba lépők elképesztő műveletlensége stb., hogy a tanárokkal szembeni (szülői és tanulói) agresszivitásról már ne is beszéljünk.

  A felsőoktatásban az ún. „bolognai rendszer” fő előnye a diákság és az oktatók nemzetközi mobilitásának biztosítása. Ugyanakkor ez a rendszer súlyosan megszakítja az európai felsőoktatás hagyományait, s különösen a középiskolai szaktanárképzésben gyengíti a szaktárgyak elsajátítási esélyeit. Teljesen figyelmen kívül hagyja az egyetemi képzési folyamatok elveit, belső logikáját, nem ösztönöz a rendszeres tanulásra és önképzésre, kitolja a diploma szerzés idejét, drága, 3 évre szűkíti a szakmai alapok elsajátítását, a tantárgypedagógiák (tanárképzés) pedagógiai és szaktudományi összetevőit elszakítja egymástól, a szakképesítés megszerzésének idejét 2 évre csökkenti, a tanulócsoportok, évfolyamok szervezetét felbomlasztja, az intézmények értelmiségformáló szerepkörét visszaveti stb.

  október 4, 2011 - 3:47 de.

  • Írja, hogy a munka társadalmi szervezetében , megnehezítve, lehetetlenné téve.Ne haragudjon meg én egy kicsit átfogalmaznám mert így akár félre vezető is lehet ez a mondata. Csak a pontosság kedvéért és nem azért, hogy én lennék a megmondó bácsi, vagy az okos tojás. Azt gondolom, hogy nem újdonság, hogy a rendszer átmentés után(rendszer váltásnak titulálva) folyamatosan egyéb gátlástalan módon leépítették országunkban a munkahelyeket, vagy is a termelő eszközöket kicsavarták erő szakkal a termelő erő (vagy is az emberek) kezéből, és hogy biztosabb legyen a dolog a hazai pénz ügyi rendszer feletti ellenőrzést is lehetetlenné tették (a pénztárcát ami az országé volt külföldnek adták) Innentől kezdve szó nincs a munka és főleg a mi társadalmi rendszerünkön belüli meghatározásáról, vagy kijelentéséről. Inkább van szó, a hazánkba telepített külföldi tulajdonú gyárakról, üzemekről, melyek kínosan ügyelnek arra, hogy a termelő eszközök tulajdon joga (vagy is redelkezési joga) ne kerülhessen Magyar tulajdonba. Innentől kezdve, mint önálló Magyar gazdaság a néptömegek számára a munkához való joggal együtt elveszett. Nem véletlenül történt első lépésben a KMK és ÜK elleni törvények eltörlése. Szó nincs itt a munka Magyar társadalmi szervezetéről.Ne ovációzzunk, hogy jaj az opel meg suzuki, meg anyám tyúkja külföldi cég majd munkát ad és csökkenteni fogja a munka nélküliséget. Nem érdeke, csak az éh béren tartható munkaerő sekély alkalmazása. Még annyit, hogy meglehet köszönni és virág esővel fogadni(cserepes virággal) azt a Gyurcsány vezette 8 évig regnáló kormánynak, hogy tudatosan, tervszerűen előre kitervelt szándékkal követék el hazánk ellen az egészet, úgy ahogy vagyunk. Nem kis pofátlanság kell ahhoz sem, hogy most újból, új párttal vissza avászkodni a hatalomba. Abban a pillanatban, ahogy ezt megteheti az Orbán kormány jóváhagyásával , világos egyértelművé válik, hogy hamis és simlis az egész csapat és csak látszat harag és köpködés folyik.

   november 7, 2011 - 6:43 du.

 9. Vercseg Ilona

  Kedves Kezdeményezők!
  A Felhívás minden szavával egyetértek és közösségfejlesztőként azon vagyok, hogy egymással egyeztetett gondolatainkat meg is valósítsuk – ott, ahol élünk. Ez azonban a legnehezebb dolog a világon, ehhez kellenek demokraták egyfelől, másfelől olyan feltételrendszer, ami felett a helyi közösség rendelkezik – ilyen a döntés, de ilyen a közösség tulajdona, erőforrásai, ami felett (akár csak részben, de) rendelkezhet (erősen megcsappantak ezek az eszközök, de szaporíthatók!).
  Nem azért helyezek ilyen nagyságrendű problémákat a gondolkodásunk homlokterébe, hogy azt mondhassuk: hát igen, ezt kéne tenni, de ez reménytelen ebben az országban, s lehet, hogy majd egyszer így lesz, de most … Azért beszélek erről, hogy világosan megjelöljem, ill. megerősítsem a célt, amit a kezdeményezők kitűztek és ami szerintem mindnyájunk által vállalható, akik a demokráciáért – akár ebben a mozgalomban is – tenni akarunk.
  – Kezdjük a saját lakóhelyünkön, a saját szomszédainkkal, szomszédságunkban, önkormányzatunkkal! vállaljuk az ezzel járó macerát, keressünk hasonlóan gondolkodókat, de ne csak őket – viseljük el azokat is, akik nagyon különböznek tőlünk, s próbáljunk kellő időben és módon nyitni feléjük is – ne sértődjünk meg, ne adjuk fel! egyszer összejön …!
  – Tegyük a helyi iskolát, művelődési házat, könyvtárat – amink van – demokrácia-központtá, ahol rendszeresen találkozunk és beszélgetünk ezekről a kérdésekről, valamint tanulóköröket, képzéseket szervezhetünk pl. a döntésről, a részvételről, a közösségről, az önkormányzásról, stb.
  – Találjuk ki, hogy mit csináljunk együtt? ha sokan vagyunk, akár több csoportban is. Ha sok az erőszakos gyerek, a kirekesztett cigány, az elhagyatott öreg, a szegény ember, a kallódó, csavargó fiatal, akkor a velük való törődésre koncentráljuk. Ne a program (könyörgöm, ne a program!), hanem az emberi szó, a törődés, a megismerési vágy legyen az együttműködés középpontjában! Tanuljunk meg beszélgetni pl. a gyerekeinkkel! Ha egymás tisztelete, türelmesség és kitartás jellemzi az alapállásunkat, menni fog!
  – Szervezzünk kistérségenként találkozókat helyi csoportjainkkal! lássunk túl az orrunknál, kapjunk kedvet egymástól, bátorítsuk egymást, legyen szélesebb a látókörünk! terjesszük a mi demokráciánkat!
  és ne csak itthon, külföldön is! olyan jó lenne, ha nyaranta több száz (!) ifjúsági építőtábor szerveződne helyi közösségek szervezésében egy elhanyagolt kúria, egy folyópart, egy patakmeder és környéke rendbehozatalára, ifjúsági szálláshelyek kialakítására, stb. A fiataloknak nem a szabadidő értelmes eltöltésére van szükségük, hanem értelmes életre, igazi emberi perspektívára – alakítsuk ki ennek helyi kereteit!
  – Ne azon járjon az eszünk, hogy mi legyünk a janik és mi mondjuk meg, állunk élére valaminek, hanem azon, hogy mivel tudnánk hozzájárulni a fentiek és hasonlók megvalósításához?
  Nyilván ez csak felvetés most – ha akarjátok, beszélgethetünk róla!!! Hol, mikor?
  üdvözlök minden demokratát, akár 80, akár 20!
  Vercseg Ilona
  közösségfejlesztő

  október 4, 2011 - 3:32 du.

  • Úgy legyen!

   október 4, 2011 - 8:00 du.

  • Kedves Ilona ! Már előre elnézést kérek, nem akarom én megbántani sem az ön, sem más közösség fejlesztői álmait. De főleg védéken, kisebb közösségekben az a gond, hogy a polgármester urak és csapata, a jó istenért nem fogad el semmilyen javaslatot és kezdeményezést. Ha valaki megpróbálja, annak annyi. Retorzióként annyi jogszabályba ütközteti a bírságait , ahányat csak fidesz (hon taták , röhej,) kitalált. Én gondolom ez a puskapor és kezdeményező készség akkor lesz majd alkotó tevékenység, ha majd ujjá kell szervezni a dolgokat.

   október 29, 2011 - 4:54 du.

 10. Milyen szociálpolitikára volna szükség?

  A legjobb szociálpolitika az a gazdaságpolitika, amely a társadalmi szükségleteket állítja a középpontba, teljes foglalkoztatásra törekszik az állami és szövetkezeti szektor erősítésével és széleskörű munkahelyteremtéssel, gazdag munkahelyekhez kötődő ellátásokat és jogokat, és ugyanakkor alanyi jogon emberséges és egészséges életfeltételek biztosít. A szociálpolitikai eszközök a társadalmi szolidaritást erősítik – amennyiben azonnal enyhítik a szétszakító tendenciákat, és nemcsak az esélyek, hanem a lehetőségek egyenlőségét is garantálják.

  október 5, 2011 - 1:06 du.

  • Kedves Mátyás ! Ez így azért kevés. Mert hiába voltak kiépítve szociális ellátások, hiába volt meg a gazdasági alapjuk, ha a kormányon lévők szándéka nem az, hogy azt megőrizze, ne játca ki, ha kell az őket védő törvények kijátszásával a benne részesülők becsapásával, vagy egyszerűen az erőszakos anyagi források meg vonásával. Nem ártana, olyan alkotmányhoz kötődő törvényeket fel állítani, melyek kimondják, hogy a szociális ellátás biztosítására létre jött anyagi javakhoz senki nem nyúlhat hozzá semmilyen állami gazdaság politikai befektetés címén. Semmilyen kormány nem hazardírozhat, a meglévő és az elkülönített javakkal, melyek a szociális ellátások bázisai. Minden törvény annyit fog érni , amennyire figyelembe veszik.És itt lenne már az ideje, hogy azok a kormányok és őket kiszolgáló személyek melyek úgy a nemzektözi , mint a hazai korrupció kiszolgálói , ugyan távozzanak már a hatalomból, és az előző kormányok tagjai kik előkészítették a mai kormányszámára a korrupció és ország javainak kiszolgálását többé a hatalom közelébe se szagolhassanak.

   október 29, 2011 - 4:42 du.

 11. Tom

  a demokràcia elavult fogalom. Ne hasznàljunk ilyen szavakat. A szabadságért érdemes harcolni. Nem csak a mi szabadsàgunkért, hanem a gyerekeink,unokàink szabadsàgàért,hogy élhető legyen az életük.

  október 8, 2011 - 7:32 de.

  • Kedves TOM! Vallom, hogy a demokrácia nem elavult fogalom. Mint mindent a demokrácia értelmezését is a maga idejében és a maga helyén kell kezelni, és akkor fog működni a széles néptömegeket is megillető demokrácia ,mindazzal együtt amit jelent. Abban egyet értek veled, hogy olyan , hogy minden személynek egy országban demokrácia legyen nem létezik. Én úgy gondolom, hogy minden nemzetben akadnak olyan elemek akik egoisták, önzők és a totális hatalomért mindent, akár a széles tömegek érdekeivel is ellentétben. Na ezeknek nem igazán demokrácia legyen az bármilyen berendezkedésű társadalom, egész addig még a saját önös érdekeiket meg nem valósítják. Valahogy elfelejtik a demokrácia pontos értelmezését és jelentését elmondani ,megértetni. Nem is áll érdekében egy hatalomnak sem. Maga az a szó ,hogy POLITIKA annyit jelent, hogy hatalmi harc és a benne résztvevők érdeke, hogy a saját politikai szférájukban tevékenykedőknek legyen demokrácia. Nagyon letudnak járatni kifejezéseket és fogalmakat, csupán mocskos politikai érdekek végett. Vagy is azért, hogy ne szólhassanak bele a hatalom gyakorlásába szélesebb néptömegek . Tehát az, hogy demokrácia és mindenki csinál amit akar, nem azt jelenti. Azt jelenti, hogy a társadalom minél szélesebb rétegeinek legyen joga beleszólni a döntések hozatalába és ezáltal van képviselve a néptömegek akarata. Az, hogy különböző pártok politikai(hatalmi) harcainak végeredménye egy ország kormányának, az még nem jelenti azt, hogy a demokráciát engedné érvényesíteni(vagy is beleszólni a hatalom döntéseibe.

   november 7, 2011 - 6:08 du.

 12. Gergo55

  Demokrácia?
  Ha mindenki hozzájut minden információhoz, és biztos lehet abban, hogy véleménye, álláspontja hatással van a folyamatokra, akkor VAN demokrácia.
  Szerintem.

  október 8, 2011 - 12:40 du.

 13. srác

  Én azért kicsit tartok attól, hogy rengetegen leszünk, és valami állat fentről ránkküldi az egyenruhás kutyáit… Azért kiviszem a családom, hátha kitűnünk a bakancsos-bőrnadrágosok, és a lonsdale felsös kopaszok közül! Most az egyszer az előbb említett embercsoportok megjelenhetnének “civil” utcai ruhában, családostól, hiszen gyermekeinkért tesszük, vagy valami ilyesmi!?

  október 9, 2011 - 10:27 de.

  • SRÁC-ok nem úgy kéne intézni a dolgokat, hogy kivonulunk és skandálunk. Vannak ennél ütősebb módszerek is. És még nem is tudnak lépni (még az ellenszert ki nem dolgozzák) kreatív nép a Magyar. Mindenkit a saját fegyverével kell két vállra fektetni. Mi a legfőbb fegyver? A tőke. Mit kell kivonni a kormányok által diktált forgalomból? Hát azt a pénzt, amit amúgy is kivisznek a gazdaságunkból. Legegyszerűbb módszer, hogy tartsuk magunknál (ne a bankba) És mi vásároljunk belőle az általunk meghatározott helyeken és magyar cégeknél. Az ilyen helyekről a multik és a velük kollaborált kormányok menekülnek. És ha nem vonulunk ki nem tiltakozunk, nem kerülünk szembe holmi sorfalakkal, nincs mit terorizálni.

   október 29, 2011 - 6:04 du.

 14. priszka

  Nekem az alábbi javaslatom volna.
  Azt , hogy nem sémákra épül a szervezés, fényesen bizonyítaná a következő.

  tegyük lehetővé, hogy a korlátozottak is jelen lehessenek.
  Mire gondolok:
  Mozgássérültekre, lelkileg támogatásra szorulókra, ambivalens dönteni nem tudókra, akik érzik, h. rossz, ami van.
  A szegényekre, akik nem tudnak jönni, bár jönnének, adjunk segítséget az idejövetelhez, akár egy vonatjegy árát összedobva.

  Gondoskodjunk arról, hogy legyenke szabad mezsgyék a tömegben, amin ki lehet jönni, be lehet jutni.

  Nem mindenki, szabályos fiatal, dinamikus, tüntetésrutinos, épp az a lényeg, hogy az új ezutáni ember megfogja a kezét és segítse a másikat.

  A szervezésnek ez üzenete lehet!!!!!!

  október 15, 2011 - 11:04 de.

 15. priszka

  További igazi témajavaslatai:

  a cigányság mindennapi nehézségeinek megismertetése, hogy képet alkothassunk és ne okoljunk olyanokat akik lebírhatatlan nehézségekkel küzdenek.
  PÁRBESZÉD, együttgondolkodás.
  NYILVÁNOSSÁG!

  Olyan szociális bázisok és azok hálózatának megterremtése , amelyek hatékonyan segítik közösségi formában (miután egyénikeg nem megoldható pillanatnyilag) a munkába és iskoába jutás feltételeit:

  Fürdőház, mosóház, közösségi tér, korrepetáló mentálhygiénés, stb..stb.. segítő hely, amely a helyi kezdeményre épül.

  Helyi enálló munkateremtés, ha úgy tetszik kommuna jellegű a legkisebb költséggel megvalósuló civil-támogatésú helyek.

  A cignyság segítése abban , hogy az önkéntesség fejlődhessen körében.

  október 15, 2011 - 11:16 de.

  • Én jó magam is jó ötletnek tartom a felvetését, csak talán annyit módosítanék, hogy a saját kezük munkájuk által épülhetnének fel ezek a kommunák. Segíteni meg szakemberek és az építőanyagok beszerzésével lehet nekik. Az sem lenne utolsó szempont, hogy mindjárt a kommunák mellé olyan üzemeket fel épitetni velük melyek az ő mentalitásuknak és tudásuknak megfelelő dolgokat állitanának elő. Bízva abban, hogy benne van a munkájuk és ezért , (ha másért nem is) megbecsülnék.

   október 29, 2011 - 4:27 du.

 16. Kozmosz Geo

  Jó lenne használni a sorstárs terápiás támogató és lépés-csoportok alaptechnikáit – körbe-ülés (kerekasztal), mindenkit meghallgatunk, nincs keresztbe-beszélés, nincs reagálás, vitatkozás. Ha mindenki egy kicsit lejjebb farag az önközpontű nyerni-akarásból, az lehet egy közös cél.

  október 15, 2011 - 6:09 du.

 17. Kedves Kozmosz Geo ! Csak annyit fűznék hozzá, hogy az ilyen kerekasztal, sorstárs,meg lépés csoportok, meg a fene tudja milyen nevet ki nem találó elnevezések , véleményem szerint annyit érnek, hogy semmit. Kérdezem, hogy ha ezer év alatt (mióta nálunk élnek /vegetálnak/) nem tudtak alkalmazkodni, miért várható el, hogy majd megteszik ezt pár év alatt. A gazdasági oldalról, összeszámolta már valaki, hogy hány milliárd lett költve az ilyen jellegű terápiákra 60 év alatt. És ha a mai bűnözési statisztikákat meg nézzük, A lakosság arányához viszonyított, elítéltek száma ön szerint mit mutat , az összes nemzetekhez viszonyított (és itt csak a magyar országon élő nemzetekről van szó) cigány elítéltekről van szó. Mielőtt még belemelegedne a nagy rasszistázásba netán erről sem árt ha tud. Arról sem árt tudnia, hogy aki ki akart törni abból a rétegből (tespedt tunya és haszonleső) az meg is tette és nem is vegyül ezzel a réteggel. Senki nem bántja és sértegeti származása miatt. Saját tapasztalatból tudom ezt írni. A másik itt már Magyarország viszonylatában ami azt illeti nincs keresztbe beszélés. Arról van szó, hogy azok a politikusok, és eljövendők (persze magukat vezetőnek jelölők) messze nem akarják a nemzetek közötti egyetértést, és a cigányság az a réteg akik uszíthatók és ígérgetésekkel becsaphatók. Mesterségesen szítják itt a vitát , meg nem értést, mindent a hatalom érdekében. Most akkor van értelme szél ellen …….. ! Ami meg a cigány közösségeket illeti hiába akarják normális módon, emberséges dolgokat tisztán látó vajdái megmagyarázni nekik, nem fogadják el még tőlük sem az igazságot. Akkor mit is várunk ilyen test ápoló kerek asztal győzködéstől?

  október 29, 2011 - 4:09 du.

 18. Ez most minden ötlet gazdának szól! Hölgyeim és uraim, lehet itt álmodozni, tervezgetni , beszólongatni, hőbölögni. Mindent lehet, el végre szólás szabadság van, egész addig még, a hatalom meg nem elégeli. És aztán mi lesz? Majd a nyomor tanyákon, a hidak alatt, meg rezervátumokban álmodozunk tovább, hogy, hogy is kéne, meg mi is kéne?Ez az a kormányzat és olyan hatalommal a háta mögött (nemzetközi ,világ uralomra törő társaság) akinek sem szíve, sem lelke nem fog sajogni, hogy akár egy nemzetet tönkre tegyen. Még hatalmon van addig csak álmodozás és hiú, reménytelen ábránd az egész.Arra kellenének ötletek, hogy lehet, mivel lehet ezt a kormányt, olyan békés módszerekkel elzavarni, tönkre tenni, és a volt kormányok tagjainak a visszatérését lehetetlenné tenni. Mert addig itt kő kövön nem fog maradni . Önszántukból elmennek, mert meg sajnálják a nemzet tagjainak nyomorát ? Ezt ugye senki nem hiszi? Nekem lenne pár ötletem. Az autómatákból az át utalt pénzeket mindjárt kivenni az összeset . Két hetes periódusokban elkerülni a benzin kutakat és a külföldi tulajdonú árúház láncokat. Legalább kettő hétig, és egy időpontban. A bankok általi összes hitelt nem felvenni, nem belemenni semmilyen kínált hitel tranzakciókba. Ez csak az enyhébb változat és nem ártana ez ügyben összefogni ,ha egyeltalán szeretnénk valami változást is.

  október 29, 2011 - 5:23 du.

  • Teljesen egyetértek veled,volt itt már tüntetés,volt még több beszélgetős csoport, és történt valami változás?

   október 30, 2011 - 11:40 de.

   • Szerintem, annyi azért történt, hogy akaratlanul is, de besegítettek az ilyen kerekasztal, konferenciák, hogy felkapjuk a fejünket és egy percre legalább rájöjjünk, hogy itt valami nem gömbölyű. Nem véletlenül van a nagy titkolózás a világ és ország valódi eseményeinek eltitkolása. Mert a való világ nem ez amit a magyar média próbál nekünk beadni. Ennél azért veszélyesebb a helyzet és béke kérdése a nagyvilágban. Nagyon elgondolkodtató, hogy ilyen hord erejű hírt sehol nem olvasható a hivatalos médiában, hogy Izraeli vezetők kijelentették a múlt héten, ha kell megtámadják Afganisztánt és az atom fegyver bevetésétől sem riadnak vissza. A földön, olyan buta ember nincs akinek a gyomra ne szűkülne össze ilyen hír hallatán. És ha belegondolunk abba, hogy hazánk is egy csapatban játszik Izraellel, akár potenciális célpont is lehet a hazánk, holmi nemzetközi politikai kalandorok egója miatt.

    november 7, 2011 - 5:37 du.

 19. A változás most történik, ez egy folyamat. Gyanítom, Te sem úgy gondolod, hogy egyik napról a másikra minden megváltozik. Ez az építkezés ideje, a figyelemfelkeltésé és a kapcsolatfelvételé. A fogyasztói bojkott és általános sztrájk sem úgy lesz, hogy páran azt mondjuk legyen és akkor lőn…

  november 2, 2011 - 4:49 de.

 20. Kedves Krisztián ! Tökéletesen igazad van. Itt csak egy tényező van amit tiszteletben kellene tartani, az időtényező. Mennél tovább tart az egyezkedés, győzködés annál nehezebb lesz, és annál kevesebb lehetőség marad a békésebb megoldásra. Nem tudom, hogy a Kövér László beszédét, amit a Fidelitász újjoncainak tartott olvastad? Ha a sorok között olvasol nem nehéz rájönni, hogy inkább “az egész társadalom összefog dőlni, ha a mi kormányzásunk dől” Meg, hogy az ellenzék nem szólhat bele. És akkor ha már a parlamentben lévő politikusok sem szólhatnak bele, akkor miért várható el, hogy majd civil szervezetekkel egyeztetnének, vagy meghallgatnák? Ebből is látható, hogy hiába van igazad/elvégre Róma sem 1 nap alatt épült/ az idő tényező ezért válik fontossá, mielőtt dől a kormány ne dőljön vele az ország is. Különben is, addig még az ellenzéki pártoknak fontosabb az egymás elleni harc (előrébb valónak tartják az egymás elleni ideológiai harcot mint az ország mentését) Nem vehető komolyan egyik ellenzéki párt sem. Pedig tenni muszáj valamit, vagy igen nagyon pórul járunk, vagy aki teheti, most húzzon el az országból(ami már is elkezdődött)

  november 7, 2011 - 4:44 du.

 21. Örülök, hogy végre megtaláltam ezt a weboldalt, el tudom képzelni, hogy sokak számára ez nem egyszerű.

  Egyetértek a témajavaslatok viszonylag tág megfogalmazásával, hiszen nem egy pártról és nem egy “élcsapatról” van szó, hanem egy demokratikusan alulról építkező önszerveződésről és nincsenek egymásra kötelező nézeteink. Nem gondolom azt sem, hogy ezen a weblapon kellene világnézeti vitákat eldönteni. Ez a weboldal inkább csak a közösség szervezésére és tájékoztatására való. Viszont azt igenis gondolom, hogy nagy szükség volna alkotói műhelyekre, internetes fórumokra, ahol pontosan azokon a kérdéseket lehetne megvitatni, amelyek a közösség közös programköveteléseit képezhetik. Ezzel együtt természetesen azt gondolom, hogy ezek az alkotó közösségek lehetnének akár nemzetköziek is, hiszen itt nem nemzeti harcról, hanem a globális kapitalizmus elleni egységes fellépésről van szó.

  Célszerűnek tartanám tehát egy vitafórum szervezését akár témakörönkénti (szakterületenkénti) bontásban.

  Egyébként gratulálok a szervezőknek, igényes a honlap és nem kevés munka van benne!

  november 16, 2011 - 9:39 du.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s